หลักสูตรฝึกอบรม Public Training 2024

หลักสูตรฝึกอบรม In House Training กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

2 ขั้นตอนในการลงทะเบียน

Get started with us to explore the exciting

1
ลงทะเบียนฝึกอบรม (Registration)

ผ่านทางเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Services Team)

Hotline Tel. (+66) 09 4456 5756

cs@ldthai.com

ผ่านออนไลน์

คลิกลงทะเบียนออนไลน์

2
ยืนยันการจองที่นั่ง (Confirmation)

เจ้าหน้าที่จะทำการยืนยันกับผู้ประสานงานอบรม (กรณีเป็นนิติบุคคล) หรือผู้สมัคร (กรณีผู้สนใจทั่วไป) อีกครั้ง