ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ (Face to Learn Online Course)

(ฝึกอบรมผ่าน Facebook กลุ่มปิด)

1
ลงทะเบียนฝึกอบรม

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อทำการสมัครเข้าฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ นิติบุคคลกรุณากรอกข้อมูลบริษัทเพื่อออกใบเสร็จ

คลิกกรอกข้อมูลออนไลน์

2
Login เข้า Facebook ของผู้ลงทะเบียนและคลิกเข้าห้องกลุ่มห้องฝึกอบรมกลุ่มปิด

เข้ากลุ่ม Face to Learn Online Course (หรือคลิกลิงค์ตามหัวข้อที่ได้รับจากอีเมล์ตอบกลับการลงทะเบียน) รออนุมัติ แล้วเริ่มฝึกอบรมได้เลย

3
หากติดปัญหา กรุณาติดต่อเรา

ผ่านทางเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Services Team)

Hotline Tel. (+66) 09 4456 5756

cs@ldthai.com

หัวข้อที่เปิดฝึกอบรม คอร์สออนไลน์ (Face to Learn Online Course)

1
หัวข้อ : ภาวะผู้นำแบบ "อไจล์" (Agile Leadership)

**บันทึกวีดีโอจากส่วนหนึ่งของการสอนจริงในหลักสูตร Scrum Master Certified Course-14hrs.)

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,500 บาทต่อ 1 Facebook User

**โปรโมชั่น❗️❗️ ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,500 บาท

2
หัวข้อ : ทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับผู้จัดการนอกฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR for Non HR Manager)

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,000 บาทต่อ 1 Facebook User

**โปรโมชั่น❗️❗️ ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,000 บาท

3
หัวข้อ : การออกแบบบริการ (Service Design)

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,500 บาทต่อ 1 Facebook User

**โปรโมชั่น❗️❗️ ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,500 บาท

4
หัวข้อ : การบริหารงานขายและการตลาดเชิงรุก (Pro-active Marketing & Sales Management)

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,500 บาทต่อ 1 Facebook User

**โปรโมชั่น❗️❗️ ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,500 บาท

5
หัวข้อ : การบริหารจัดการเวลาและงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective task and time management)

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,000 บาทต่อ 1 Facebook User

**โปรโมชั่น❗️❗️ ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,000 บาท

6
หัวข้อ : พลังแห่งการคิดบวกและความสามารถด้านอารมณ์สู่ความสุขความสำเร็จ

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,000 บาทต่อ 1 Facebook User

**โปรโมชั่น❗️❗️ ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,000 บาท

7
หัวข้อ : การออกแบบและสร้างโครงสร้างการนำเสนอ (Instructional Design of Presentation)

สำหรับบุคคลทั่วไป ราคา 500 บาทต่อ 1 Facebook User

สำหรับนิติบุคคล (ในนามบริษัทและมีหัก Tax) ราคา 1,500 บาทต่อ 1 Facebook User

**โปรโมชั่น❗️❗️ ราคานี้ลดช่วง Covid-19 จากปกติ 2,500 บาท