MUSE เทคโนโลยีช่วยสร้างสมาธิ (Technology Enhanced Meditation)

ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก โดยใช้ร่วมกับ application บนมือถือ, ไอแพด รองรับทั้ง android และ ios เพื่อสร้างความสงบ ความนิ่งและสมาธิให้กับตัวเองในเวลาที่ต้องการพักผ่อนหรือสร้างสมาธิ

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า

Get started with us to reach Deep Meditation

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หรือหากติดปัญหาในการกรอกใบสั่งซื้อ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Services Team)

Hotline Tel. (+66) 09 4456 5756

cs@ldthai.com